GeoGebra er udkommet som app

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailGeogebra er netop udkommet som gratis app i Windows Store i Windows 8!! Læs om og se skærmbilleder fra appen her. Der er blevet arbejdet på at udgive GeoGebra som en app til Windows 8, Adroid og Apple IOS. I skrivende stund skulle den være indgivet alle 3 steder, men er […]

Read more...

Nyheder i GeoGebra 4.4 Beta

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDen næste version af GeoGebra står for døren og er nu kommet i en Beta-version, som man kan afprøve. Det har jeg gjort, og jeg vil i det næste se på nogle af de nyheder, som gemmer sig bag opdateringen. 4.4 eller 4.3 – Versionsforvirring eller ? Er der versionsforvirring? Nej, […]

Read more...

Lav selvretttende funktionsmaskine

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDet er muligt at lave en selvrettende applet i GeoGebra, som genererer tilfældige rette linjer og lader dig indtaste funktionsforskriften for disse. Det bliver forklaret i følgende vejledning. Sådan gør du Vis akser og gitter (højreklik på tegneblokken og vælg akser/gitter). I input-feltet skriver du følgende a=TilfældigMellem[-5,5] I input-feltet skriver du igen […]

Read more...

Lav spejling af figur og selvrettende opgave

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailFølgende forklaring vil vise dig, hvordan du laver en opgave, som danner tilfældige polygoner, som skal spejles i en linje og efterfølgende rettes. Fremgangsmåde: Vis gitter. Skjul akser. Indsæt 4 punkter via inputfeltet. A=(TilfældigMellem[1, 2], TilfældigMellem[8, 11]) B=(TilfældigMellem[4, 7], TilfældigMellem[8, 11]) C=(TilfældigMellem[4, 7], TilfældigMellem[3, 6]) D=(TilfældigMellem[1, 2], TilfældigMellem[3, 6]) Indsæt et […]

Read more...

Fjern spor

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailVed hvert objekt har man mulighed for at tænde spor ved at højreklikke på objektet og vælge “Tænd spor”. Man kan ikke lave beregninger på spor. Du kan fjerne spor på tegneblokken ved at gøre følgende. Som altid er der flere løsninger i GeoGebra. Menuen Vælg menuen Vis. Vælg menu-punktet Opfrisk […]

Read more...

Lav tilfældig lineær funktion og en knap hva. input-feltet

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailHer er en lille øvelse, som laver 2 variabler (a og b) og efterfølgende tegner en lineær funktion, som er bygget op via disse variabler. Fremgangsmåde: Slå gitteret til (højreklik på tegneblokken og vælg gitter). Slå akserne til (højreklik på tegneblokken og vælg akser). Skriv følgende i input-feltet (Find input-feltet under […]

Read more...

Selvrettende Applet

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0email I GeoGebra kan du lave tilfældige opgaver, som bliver rettet af programmet selv. At lave en selvrettende applet er i princippet ikke så svært. Du kan i GeoGebra-lave selvrettende appletter ved at gøre følgende: Vis akser og gitter (højreklik på tegneblokken og vælg akser/gitter). Indsæt 1 skyder vha. -knappen på […]

Read more...

Indsæt en hyperbel via input-felt og ændr konstanten a via skyder

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailI GeoGebra kan man også “indsætte” en hyperbel via input-feltet, samt bruge en skyder til at ændre på konstanten a i forskriften for hyperblen . Sådan gør du: Indsæt en skyder vha. -knappen. Ændr fx intervallet til min. -50 og maks. 50. Tryk anvend. Skriv følgende i input-feltet (du slår input-feltet til under menuen […]

Read more...

Find rødder og toppunkt på parabel via input-feltet

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailVha input-feltet (du slår input-feltet til under menuen vis) kan du meget nemt finde en parabels rødder/rod, samt toppunkt. TEGN FUNKTION I input-feltet skriver du forskriften for funktionen. Skriv fx følgende: -2x² + 4x – 1 Nu tegnes funktionen på tegneblokken. Den har nu navnet f(x). FIND TOPPUNKT I inputfeltet bruger du værktøjet Ekstremum[ […]

Read more...

Afrunding af decimaler

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailGeoGebra viser som udgangspunkt 2 decimaler efter kommaet, når du ser værdier, funktioner eller andet i algebravinduet. Du kan ændre dette ved at trykke på indstillinger i menuen og derefter afrunding: Menu-punktet er delt op i 2. 0-15 decimaler: Dette betyder, at hvis du fx vælger “15 decimaler“, så tager den op […]

Read more...

Isoler x- eller y-koordinaten i et punkt via input-feltet

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDu kan isolere x- eller y-koordinaten i et punkt i koordinatsystemet via inputfeltet (du slår input-feltet til under menuen vis). Punktet kan være et selvstændigt punkt eller en del af fx en polygon. Hvis punktet fx hedder A, så kan man i input-feltet skrive x(A) eller y(A) Dermed fås hhv. x- og y-koordinaten til […]

Read more...

Konstruktion og arealberegning af cirkelring

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDu lærer at konstruere en cirkelring, samt at finde arealet af cirkelringen. Sådan gør du: Tryk på ‘Cirkel ud fra centrum og radius’–knappen. Tryk på centrum og skriv derefter, hvor stor radius på den store ydre cirkel skal være. ( eksemplet 3) Tryk igen på -knappen. Tryk på centrum og skriv derefter, hvor […]

Read more...