Tilfældighed

0
38499

Herunder listes 3 funktioner i GeoGebra, som gør det muligt at arbejde med emnet tilfældighed i undervisningen. Funktionerne kan bruges i input-feltet, i regnearket, og når man koder fx knapper.

Sådan gør du

TilfældigMellem[ <Minimum Heltal>, <Maximum Heltal> ]

Er en funktion, som giver mulighed for at få GeoGebra til at lave tilfældigetal hele tal mellem en minimum- og maksimumværdi. Begge inklusiv.

 1. Skriv i input-feltet
  TilfældigMellem[1,6]
 2. Tryk F9 på tastaturet for at få funktionen til at generére tilfældige værdier.

 

TilfældigElement[Liste]

Funktionen giver mulighed for at vælge tilfældige værdi ud fra en forudbestemt liste. Først laves listen og derefter bruges funktionen.

 1. Du skal lave en liste først. Skriv i input-feltet
  Liste1 = {-3,00,02,4,7,10,12}
 2. Brug funktionen
  TilfældigElement[Liste1]
 3. Tryk F9 på tastaturet for at få funktionen til at generére tilfældige værdier fra listen.

 

TilfældigPolynomium[ <Grad>, <Minimum for Koefficienter>, <Maximum for Koefficienter> ]

Mulighed for at lave tilfældige funktioner.

 1. Skriv følgende i input-feltet
  TilfældigPolynomium[3,1,3]
 2. Tryk F9 på tastaturet for at få funktionen til at generére tilfældige værdier

 

Tip

 • Når man har skrevet noget af funktionens navn, så kommer GeoGebra automatisk med forslag. Tryk Enter på tastaturet for at vælge forslaget.
 • Brug pil til højre og pil til venstre til at hoppe mellem indstillingsmulighederne for funktionerne.