Ændre papir på tegneblokken til isometrisk papir

Skynd dig at dele: Facebook0 AccessDeniedAccess DeniedRD80DED9TV6BJC49sxvdBxWjdT0bS1t2XAK12ce2WzJjXcOGOCahYHBIHmo0apiFTuEqVJKSlOaIqrnzykR0QOw2SSE= AccessDeniedAccess DeniedDFSH0VQQWZ65E345eFjFOMxXfNwxADseGzYbhv7gkmiBCBRbQtHo/OSl9rxlqGW4B6cjYS0jNHsjByLarqFYvUqGLTI=Google0 Twitter0 Pinterest0 Stumbleupon0 Email0Du kan ændre papiret på tegneblokken til at være isometrisk papir. Højreklik på tegneblokken. Vælg punktet ‘Tegneblok…’. Vælg fanebladet ‘Gitter’. Du har under ‘Nettype’ 3 valgmuligheder (karsesiske, isometrisk, polær) Her skal du vælge ‘Isometrisk‘.    

Read more...