Home 3. Kan det meste Afgræns intervallet/definitionsmængden til en funktion via input-feltet

Afgræns intervallet/definitionsmængden til en funktion via input-feltet

Afgræns intervallet/definitionsmængden til en funktion via input-feltet

Du kan via input-feltet (du slår input-feltet til under menuen vis) i GeoGebra afgrænse definitionsmængden til en funktion. Dette gøres vha. Funktion[ <Funktion>, <Start x-Værdi>, <Slut x-Værdi> ].


For fx en førstegradsfunktion

  1. Skriv i inputfeltet fx
    Funktion[ 0.5x+3, 0 , 5 ]
  2. Det betyder, at funktionen 0.5x+3 bliver tegnet i intervallet [0 ; 5].
  3. GeoGebra giver selv funktionen et navn og starter med f(x), hvis det navn ikke er brugt.

Det samme kan gøres for fx en andengradsfunktion

  1. Skriv i inputfeltet fx
    Funktion[ -0.5x^2+3x, 0 , 5 ]
  2. Funktionen -0.5x^2+3x bliver således tegnet i intervallet [0 ; 5].
  3. GeoGebra giver selv funktionen et navn og fortsætter med g(x) osv., hvis f(x) er brugt.

Alle funktioner kan på denne måde tegnes i et afgrænset interval.

 

Tip1. Tegn først funktionen via input-feltet helt normal. Brug derefter funktionen Funktion[ <Funktion>, <Start x-Værdi>, <Slut x-Værdi> ] i det interval, som er relevant. Slet eller skjul derefter den første fulde funktion via algebravinduet. 

Tip2. Man kan bruge “Skæring mellem 2 objekter”  Skæringer mellem 2 objekter-knappen til at finde skæring mellem funktionerne.

Skæringspunkter mellem første- og andengradsfunktion

Tip3. Hvis man har brug for, at der vises mere end 2 decimaler i forskriften for funktionen, som vises i algebravinduet. Dette kan ændres via instillinger–>afrunding.

Afrunding af decimaler