Home 3. Kan det meste Isoler x- eller y-koordinaten i et punkt via input-feltet

Isoler x- eller y-koordinaten i et punkt via input-feltet

Isoler x- eller y-koordinaten i et punkt via input-feltet

Du kan isolere x- eller y-koordinaten i et punkt i koordinatsystemet via inputfeltet (du slår input-feltet til under menuen vis).

  1. Punktet kan være et selvstændigt punkt eller en del af fx en polygon.
  2. Hvis punktet fx hedder A, så kan man i input-feltet skrive
    x(A)

    eller

    y(A)
  3. Dermed fås hhv. x- og y-koordinaten til punktet, hvilket så kan bruges som variabler. (Læg mærke til algebravinduet)

 

Tip! Dette kan bruges, når man fx vil beregne hældningskoefficienten/hældningstallet, beregne hvor noget er ud fra fx x-koordinaten til et punkt eller beregne noget andet ud fra et punkt.