Home 2. Er i gang Indsætte, indstille og flytte skydere

Indsætte, indstille og flytte skydere

Indsætte, indstille og flytte skydere

Skydere er et værktøj i GeoGebras værktøjsbjælke, som giver mulighed for at indsætte en variabel på tegneblokken, som efterfølgende kan ændres ved med musen at trække i det lille sorte punkt Skyderpå skyderen. På engelsk kaldes skyderen en slider.

Variablen kan navngives og efterfølgende bruges i fx input-feltet, i cirkel ud fra centrum og radius Cirkel ud centrum og radius-knappen eller linjestykke med given længde Linjestykke med given længde-knappen.

Indsætte skydere – Sådan gør du

 1. Du indsætter en skyder vha.  Skyder-knappen.
 2. Tryk på tegneblokken, der hvor du vil placere skyderen.
 3. Nu kommer et vindue op, som består af en mængde indstillingsmuligheder, som er fordelt på 3 knapper (Interval, Vinkel, Heltal) og 3 faner (Interval, Skyder,Animation).
 4. Afslut ved at trykke Anvend.

Interval, Vinkel, Heltal

De 3 knapper (radiobuttons) ændrer som sådan blot intervallet.

 • Numerisk giver mulighed for at anvende decimaltal (husk at bruge punktum, som komma).
 • Vinkel  giver mulighed for at anvende grader.
 • Heltal giver mulighed for at anvende hele tal.

Interval

Skyder-menu-interval

 1. Min. er mindste værdi for skyderen
 2. Maks er maksimumværdi for skyderen.
 3. Tilvækst er den tilvækst skyderen vokser eller falder med, når der trækkes i skyderen.

Skyder

Skyder-menu-skyder

 

 • Fast giver mulighed for at bestemme, hvorvidt det skal være muligt at flytte på skyderen ved at trække med venstreknappen på musen. Hvis den er fast, så kan man dog bruge højre museknap til at flytte på skyderen.
 • Vandret/Lodret giver mulighed for at få en vandret eller en lodret skyder.
 • Bredde giver mulighed for at bestemme bredden af skyderen. Normalt står den på 100 px.

Animation

Skyder-menu-animation

 

Animation giver mulighed for at skyderen gradvist skifter værdi. Animation slås efterfølgende til ved at højreklikke på skyderen og vælge Tænd animation.

 

 • Hastighed giver mulighed for at sætte den hastighed, hvormed skyderen skifter værdi.
 • Gentag siger noget om, hvorvidt skyderens værdi stiger, aftager eller skiftes til at stige og falde m.m.

Tilfældige tal

Hvis der sættes flueben i Skyder-Tilfældig, så få man tilfældige værdier på skyderen, hver gang man har trykket F9 på tastaturet eller brugt kommandoen OpdaterKonstruktionen[].

 

Flytte skydere – Sådan gør du

Når du indsætter skydere på tegneblokken ved at trykke på Skyder-knappen, så kan det være en nødvendighed nolge gange at skulle flytte skyderne.

 1. Du indsætter en skyder vha.  Skyder-knappen.
 2. Tryk på tegneblokken, der hvor du vil placere skyderen.
 3. Indstil skyderen og tryk Anvend.
 4. Du kan flytte skyderne ved at højreklikke på skyderen og trække den derhen, hvor du vil have den. Det er vigtigt, at du trykke et sted på skyderen, hvor den lille sorte knap ikke er! Skyder