Lav tilfældig lineær funktion og en knap hva. input-feltet

0
34242

Her er en lille øvelse, som laver 2 variabler (a og b) og efterfølgende tegner en lineær funktion, som er bygget op via disse variabler.

Fremgangsmåde:

 1. Slå gitteret til (højreklik på tegneblokken og vælg gitter).
 2. Slå akserne til (højreklik på tegneblokken og vælg akser).
 3. Skriv følgende i input-feltet (Find input-feltet under menuen Vis)
   

  a=(TilfældigMellem[-5,5])
  b=(TilfældigMellem[-5,5])
 4. Nu har du lavet 2 variabler, som får en tilfældig værdi mellem -5 og 5. Du kan skifte -5 og 5 ud med andre værdier.
 5. Skriv følgende i input-feltet.
  ax+b
 6. Nu har GeoGebra tegnet en ret linje, som har hældning a og skæringspunkt med y-aksen b.
 7. Hvis du trykker F9 eller CTRL + r på tastaturet, så laves nye tilfældige tal for a og b, samt dermed også en ny ret linje.

Indsæt en knap via input-feltet.

 1. Du kan indsætte en knap, som i princippet efterligner det, som knappen F9 på tastaturet gør.
 2. Skriv følgende i input-feltet
  Knap[“Ny funktion”]
 3. Højreklik på knappen og tryk derefter på fanebladet Scripting.
  OpdaterKonstruktionen
 4. Skriv følgende i GeoGebra-script delen
  OpdaterKonstruktionen[]
 5. Tryk på anvend.
 6. Tryk på Flyt-knappen.
 7. Tryk på knappen.

Indsæt en knap via Indsæt knap-knappen.

 1. Indsæt en ny knap vha. Indsæt knap-knappen i værktøjslinjen. (Tryk et sted på tegneblokken).
  Ny funktion
 2. Giv den navnet “Ny funktion”.
 3. Skriv følgende i GeoGebra-script delen.
  OpdaterKonstruktionen[]
 4. Tryk på anvend.
 5. Tryk på Flyt-knappen.
 6. Tryk på knappen.

 

Ændr farve, tykkelse m.m. for graferne

 1. Tryk på Flyt-knappen.
 2. Tryk på grafen(linjen) for f(x).
 3. Tryk på den lille pilPil, som er ved Tegneblokken.
 4. Dermed får du igen adgang til ekstra funktioner.
  Egenskaber - Linje
 5. Ændr farve til fx blå.
 6. Lav linjen stiplet.

Ændr farve, skriftstørrelse m.m. for knappen.

 1. Tryk på Flyt-knappen.
 2. Højreklik på knappen.
 3. Vælg egenskaber.
 4. Under fanebladene Tekst, Farve og Stil kan du ændre de fleste ting.
 5. Vær opmærksom på, at du under Farve skal vælge farve for hhv. baggrundsfarve og forgrundsfarve ved at trykke på:
  Baggrundsfarve og Forgrundsfarve