Home 4. Ekspert Selvrettende Applet

Selvrettende Applet

Selvrettende Applet

I GeoGebra kan du lave tilfældige opgaver, som bliver rettet af programmet selv.
At lave en selvrettende applet er i princippet ikke så svært.
Du kan i GeoGebra-lave selvrettende appletter ved at gøre følgende:

 1. Vis akser og gitter (højreklik på tegneblokken og vælg akser/gitter).
 2. Indsæt 1 skyder vha. Skyder-knappen på tegneblokken kaldet a.
 3. Sæt tilvækst til 0.5.
  Skyder-a
 4. Indsæt 1 skyder vha. Skyder-knappen på tegneblokken kaldet b.
 5. Sæt tilvækst til 0.5.
  Skyder-b
 6. Du kan flytte skyderne ved at højreklikke på skyderen og trække den derhen, hvor du vil have den.
 7. Indtast følgende i input-feltet (du slår input-feltet til under menuen vis):

  a*x+b
 8. Prøv at trække i skyderne og se, hvad der sker.
 9. Sæt a til 0 og b til 0. (Dermed gemmes den, da den nu går langs x-aksen)
 10. Træk f(x)=(fra algebravinduet) over på tegneblokken.
 11. Tryk på Flyt-knappen.
 12. Tryk på f(x)=… på tegneblokken.
 13. Tryk på den lille pilPil, som er ved Tegneblokken.
 14. Dermed får du adgang til ekstra funktioner.
  Ekstra funktioner
 15. Ændr skiftstørrelsen til Stor.

  Nu skal du lave en funktion med tilfældige a- og b-værdier.

 16. I input-feltet skriver du følgende
  a_1=TilfældigMellem[-5,5]
 17. I input-feltet skriver du følgende
  b_1=TilfældigMellem[-5,5]
 18. I input-feltet skriver du følgende
  a_1*x+b_1
 19. Nu har du lavet en funktion med tilfældige a- og b-værdier.
 20. Indsæt en tekst på tegneblokken vha. Indsæt tekst-knappen.
 21. Skriv “Flot klaret!” i redigeringsfeltet.
  Tekst-Flot klaret
 22. Tryk OK.
 23. Tryk på Flyt-knappen.
 24. Tryk på teksten “Flot klaret!” på tegneblokken.
 25. Tryk på den lille pilPil, som er ved Tegneblokken.
 26. Dermed får du igen adgang til ekstra funktioner.
  Ekstra funktioner
 27. Ændr skiftstørrelsen til Meget stor.
 28. Højreklik nu på teksten “Flot klaret!” på tegneblokken og vælg egenskaber.
 29. Under fanebladet “Avanceret” skal du under “Betingelse for at vise objekt” skrive
  Betingelse for at vise objekt

  f==g
 30. Det bliver automatisk ændret til
  f ≟ g
 31. Tryk på krydset Krydsfor at lukke egenskaberne.
 32. Prøv at trække i skyderne a og b nu, for at grafen f(x) kommer til at ligge hen over grafen for g(x).
 33. Indsæt en knap vha. Indsæt knap-knappen (i værktøjslinjen).
  Knap-ny-funktion-med script
 34. Skriv “Ny funktion” i Caption-feltet.
 35. Skriv følgende i GeoGebra-script-feltet:
  VælgAktivVisning[1]
  OpdaterKonstruktionen[]
 36. Tryk OK.
 37. Tryk på Flyt-knappen.
 38. Fjern algebravinduet (evt. under menuen Vis eller ved at trykke på krydset Kryds2ved algebravinduet)
 39. Tryk på knappen “Ny funktion” og træk i skyderne, så de 2 grafer ligger “oven på hinanden”.

 

Ændr farve, tykkelse m.m. for graferne

 1. Tryk på Flyt-knappen.
 2. Tryk på grafen(linjen) for f(x).
 3. Tryk på den lille pilPil, som er ved Tegneblokken.
 4. Dermed får du igen adgang til ekstra funktioner.
  Egenskaber - Linje
 5. Ændr farve til fx blå.
 6. Lav linjen stiplet.

Ændr farve, skriftstørrelse m.m. for knappen.

 1. Tryk på Flyt-knappen.
 2. Højreklik på knappen.
 3. Vælg egenskaber.
 4. Under fanebladene Tekst, Farve og Stil kan du ændre de fleste ting.
 5. Vær opmærksom på, at du under Farve skal vælge farve for hhv. baggrundsfarve og forgrundsfarve ved at trykke på:
  Baggrundsfarve og Forgrundsfarve