Home 1. Kom godt i gang Regnearket i GeoGebra

Regnearket i GeoGebra

Regnearket i GeoGebra

Regnearket i GeoGebra indeholder flere nyttige statistikværktøjer og kommandoer, som jeg vil forsøge at opstille og forklare herunder.

Om Regnearket – generelt

Regnearket i GeoGebra finder du under menupunktet “Vis”. Regnearket bliver konstant udbygget. Det er bygget op af celler, kolonner og rækker. Hver celle kan beskrives med et navn, hvor man først skriver kolonnenavn og derefter rækkenavn. I billedet herunder har den markerede celle derfor navnet B5, hvor B står for kolonne B og 5 for række 5.
Regneark - Celler-kolonne-række

Man kan skrive 3 ting i en celle.

  1. Tekst (Bliver automatisk venstrestillet)
  2. Tal (Bliver automatisk højrestillet)
  3. Formler (Indledes med et = )

Regnearket “taler sammen med” resten af GeoGebra. Det betyder fx, at hvis du har et punkt A på tegneblokken, så kan du i en celle skrive A. Dermed kommer koordinatsættet for A over i cellen. Omvendt kan du også skrive fx koordinater i cellerne og efterfølgende lave liste af punkter (se længere nede i denne vejledning).

Når du står i en celle, så kan du se nogle ekstra muligheder for cellen ved at trykke på den lille pil Skift Stilbjælke2i stilbjælken ud for teksten Regneark.
Regneark - Stilbjælke lukket og celle aktiv

Når du trykker på pilen, så kommer stilbjælken frem.
Regneark - Stilbjælke

Hvis du trykke på fx, så kan du se, hvad der står af udregninger i cellen.
Regneark - Stilbjælke - fx

Diagrammer

Du kan  lave diagrammer i GeoGebra, men de er ikke i stil med eller grafisk ligesom de diagrammer, som du måske kender fra Excel. De er dog dynamiske.

Du kan finde følgende diagramvejledninger:

Regnearkets værktøjer

Når du trykker på en celle i regnearket, så vises regnearkets værktøjer i værktøjslinjen.
Regneark - Værktøjslinjen

Nogle af disse værktøjer er også beskrevet i nogle af de andre vejledninger, som du kan se herunder.

Regnearksvejledninger

Lav en liste

Nolge værktøjer kræver, at man har lavet en liste af tal eller punkter. Hvis man fx skal lave en liste af tal, så kan man markere cellerne i regnearket, højreklikke og derefter vælge Lav > Liste

Regneark - Lav liste

Lav en liste af punkter

Nolge værktøjer kræver, at man har lavet en liste af tal eller punkter. Hvis man fx skal lave en liste af punkter, så kan man markere cellerne i regnearket, højreklikke og derefter vælge Lav > Liste af punkter. Billedet herunder viser et eksempel. Læg mærke til, at man skal markere celler i 2 kolonner. Cellerne i 1. kolonne bliver x-koordinaterne og cellerne i 2. kolonne bliver y-koordinaterne i listen af punkter (med koordinatsæt).

Regneark - Lav liste af punkter

 

Kommandoer i regnearket

Nogle kommandoer i GeoGebra er meget nyttige at kunne bruge, når man arbejder i regnearket. Du kan bruge de samme kommandoer, som du kender fra inputfeltet.

Herunder opstilles blot nogle af de mange mulige:

 

Hjælp på engelsk

wiki.geogebra.org/en/Spreadsheet_View