Home 1. Kom godt i gang Afrunding af decimaler

Afrunding af decimaler

Afrunding af decimaler

GeoGebra viser som udgangspunkt 2 decimaler efter kommaet, når du ser værdier, funktioner eller andet i algebravinduet.

Du kan ændre dette ved at trykke på indstillinger i menuen og derefter afrunding:
Afrunding af decimaler

Menu-punktet er delt op i 2.

0-15 decimaler:

Dette betyder, at hvis du fx vælger “15 decimaler“, så tager den op til 15 decimaler med, hvis der er 15 decimaler i tallet.
Hvis der kun er 8 decimaler i tallet, så viser den kun de 8 decimaler. Selvom man har valgt, at den skal vise 15.

3-15 betydende cifre:

Dette betyder, at hvis du fx vælger “15 betydende cifre“, så viser den 15 decimaler UANSET, hvor mange decimaler der er i tallet.

 

Eksempel

Prøv dette:

 1. Skriv følgende i input-feltet (du slår input-feltet til under menuen vis):
  -0.002x^2+0.3x
 2. Læg mærke til algebravinduet, hvor der nu kun står f(x) = 3x.
 3. Det er, fordi geogebra kun viser 2 decimaler som standard. Dermed er -0.002 kun -0.00, hvilket gør, at GeoGebra ikke viser det, da det jo er det samme som 0.
 4. Gå op til indstillinger
 5. Vælg afrunding
 6. Vælg “5 decimaler”.
 7. Se i algebravinduet.
 8. Nu står der f(x)=-0.002x²+0.3x
 9. Gå op til indstillinger
 10. Vælg afrunding
 11. Vælg “5 betydende cifre”.
 12. Se i algebravinduet.
 13. Nu står der f(x)=-0.00200x²+0.30000x
 14. Uanset hvad du vælger, så tegner GeoGebra dog det samme.

Tip!
Brug derefter ‘Formindsk’ Formindsk-knappen og ‘Forstør’  Forstør-knappen til at zoome ud, samt ‘Flyt tegnefladen’Flyt tegnefladen-knappen til at flytte med.