Home 3. Kan det meste Konstruktion og ændring af rombe vha. skyder

Konstruktion og ændring af rombe vha. skyder

Konstruktion og ændring af rombe vha. skyder

I dette eksempel kommer du til at konstuere en rombe, men princippet omkring skydere kan bruges i mange andre sammenhænge.

Definitionen af en rombe:

 • En rombe er et parallelogram, hvor alle fire sider har samme længde.
 • En rombe er kendetegnet ved, at de modstående vinkler er lige store.
 • Diagonalerne står vinkelret på hinanden.

Vejledning:

 1. Tryk på  Skyder-knappen i værktøjsmenuen.
 2. Tryk derefter på tegneblokken.
 3. Nu kommer følgende menu.
  Skyder-menu-interval
 4. Her kan du justere intervallet for skyder a.
 5. Ændr min. til 0 og maks til 10.
 6. Skyder a er sidelængden. Du kan derfor ændre navnet til “Sidelængde”.
 7. Menuen skulle nu gerne se sådan ud:
  Skyder-menu-sidelængde
 8. Nu skal vi konstruere sidelængden i romben. Det gøres ved at bruge værktøjet “Linjestykke med given længde” vha. Linjestykke med given længde-knappen.
 9. Tryk på Linjestykke med given længde-knappen.
 10. Tryk på tegneblokken.
 11. Skriv “Sidelængde” som længde:
  Linjestykke med given længde - Sidelængde
 12. Tryk “Anvend”.
 13. Du har nu konstrueret linjestykket AB.
 14. Tryk på  Flyt-knappen. (genvej Escape)
 15. Træk i “cirklen” på skyderen “Sidelængde” og se, hvad der sker med linjestykke AB.
 16. Nu skal du konstruere en ny skyder
 17. Tryk på  Skyder-knappen i værktøjsmenuen.
 18. Tryk derefter på tegneblokken.
 19. Nu kommer følgende menu:
  Skyder-menu-interval-b
 20. Vælg “Vinkel”.
 21. Ændr navnet til “Vinkel”
 22. Ændre maks til 90 grader.
 23. Menuen for skyderen skulle gerne se sådan ud:
  Skyder-menu-interval-b-vinkel0-90
 24. Tryk “Anvend”.
 25. Nu skal du konstruere vinklen vha. Vinkel med given størrelse-knappen.
 26. Tryk på  Vinkel med given størrelse-knappen.
 27. Tryk på punktet B.
 28. Tryk på punktet A.
 29. Der kommer nu en menu frem.
 30. Skriv “Vinkel” ved navn (slet bare de 45 grader)
 31. Nu skulle menuen gerne se sådan her ud:
  Vinkel med given størrelse - Vinkel
 32. Tryk på “OK”.
 33. Tryk på  Flyt-knappen. (genvej Escape)
 34. Træk i “cirklen” på skyderen “Vinkel” og se, hvad der sker med vinklen.
 35. Vælg Linjestykke mellem to punkter-værktøjet.
 36. Tryk på A og derefter B’.   (Læg mærke til at der står B’. Udtales “B mærke”)
 37. Tegningen skulle gerne se ca. sådan her ud lige nu:
  Rombe-konstruktion-Del1
 38. Nu skal du konstruere de sidste 2 sider i romben.
 39. Tryk på “Parallel linje” Parallel linje-knappen.
 40. Tryk på linjen AB’.
 41. Tryk på punktet B.
 42. Tryk på linjen AB.
 43. Tryk på punktet B’.
 44. Tryk på værktøjet “Skæringer mellem 2 objekter”Skæringer mellem 2 objekter-knappen.
 45. Tryk på de 2 nye parallelle linjer.
 46. Nu er punktet C konstrueret.
 47. Tryk på  Flyt-knappen. (genvej Escape)
 48. I Algebra-vinduet kan du nu se de 2 nye linjer c og d:
  Vis linjer
 49. Tryk på de 2 blå cirkler, så de bliver hvide.
  Skjul linjer
 50. Nu er linjerne skjult.
 51. Konstruer sidste sider vha. værktøjet “Linjestykke med given længde” vha. Linjestykke med given længde-knappen.
 52. Tegningen skulle nu gerne se sådan ud:
  Rombe-konstruktion-Del2
 53. Prøv nu at trække i skyderne “Vinkel” og “Sidelængde”.

 

Previous article Afrunding af decimaler
Next article Konstruktion af ligebenet trekant
Jeg er ansat som adjunkt på læreruddannelsen i Jelling, hvor jeg underviser i matematik. Jeg har tidligere været pædagogisk konsulent i matematik og tysk hos UCL ved Center for Undervisningsmidler (CFU) i Vejle og Odense. Jeg har også været lærer i udskolingen (7.-9. klasse) på Lyshøjskolen i Kolding. Jeg ejer og driver bl.a. hjemmesiderne www.lærklokken.dk og www.iundervisning.dk, ggbkursus.dk. Jeg går ind for, at læring skal være let tilgængelig og i størst mulig omfang gratis at benytte.