Home 2. Er i gang Mål omkreds af polygon vha. inputfeltet

Mål omkreds af polygon vha. inputfeltet

Mål omkreds af polygon vha. inputfeltet

Du kan i GeoGebra meget nemt måle omkredsen af en polygon.

  1. Du skal først have konstrueret din polygon fx vha. Knap - Polygon-knappen eller via input-feltet.
  2. I input-feltet  (du slår input-feltet til under menuen vis) skriver du derefter
    omkreds[polygon1]

    (Polygon1 kan du skifte ud med navne på den polygon, som du vil finde omkreds af)

  3. I algebravinduet kan du nu se omkredsen for din polygon. (Se under numerisk)
  4. Du kan omdøbe omkredsens navn (der bruges som udgangspunkt altid kun et bogstav) ved at højreklikke på bogstavet/navnet i algebravinduet og derefter vælge “omdøb”.

 

TIP! Prøv at trække i polygonen og se, hvad der sker med omkredsen.