Home Fremhævede vejledninger Nyt i GeoGebra 4.2

Nyt i GeoGebra 4.2

Nyt i GeoGebra 4.2

GeoGebra er i weekenden udkommet i en ny version. Her kan du læse om nogle af de ændringer og forbedringer, som er kommet til. Der er nok at være glad for i denne nye version.

Update:I første omgang version 4.2.1.0, men der er i skrivende stund blevet udsendt en ny version 4.2.2.0.
Update:  Endnu en ny version 4.2.3.0

Nyt i version 4.2 – Lille oversigt

Hurtigere kode – Store dele af koden er blevet skrevet om, hvilket gør beregninger m.m. meget hurtigere.

CAS
Nu er den længe ventede CAS kommet i GeoGebra. Her er det muligt at få GeoGebra til at fx finde løsningen på en ligning, forkorte brøker, finde ud af om et tal er et primtal,  m.m.
Af funktioner kan jeg nævne:

ErPrimtal[ <tal> ]
NæstePrimtal[ <tal> ]
ForrigePrimtal[ <tal> ]
Divisorer[ <tal> ]
Divisorliste[ <tal> ]
Divisorsum[ <tal> ]
TilfældigPolynomium[ <Grad>,<Minimum for Koefficienter>,<Maximum for Koefficienter> ]

Prøv at skrive “2x+4 = 5x+6” i CAS-vinduet. Tryk ikke på Return/Enter, men blot på -knappen. Dermed løses ligningen. Du kan også bruge samme metode, selvom du skriver andre navne end x. Du kan fx beregne radius for en cirkel, hvis omkredsen er givet.

Nyt værktøj

Frihånds form -knappen – Med denne knap kan man tegne en form i GeoGebra i frihånd og bagefter vil GeoGebra tegne formen. Tegn Fx en firkant i frihånd og den vil blive tegnet efterfølgende.

Grafiske justeringer

Nyt skrivebordsikon – Nu med hvid baggrund.

Små justeringer hist og her. Bl.a. flottere ikon til “Pen Værktøjet” .

Gitter og akser er nu forsvundet fra menuen ‘Vis’. Det kan dog stadig findes ved at højreklikke på “Tegneblokken” og vælge “Gitter/Akser“.

Derudover er der kommet mulighed for at vælge perspektiv i højre side af programmet. Tryk på feltet i højre side og få en menu frem med forskellige måder at fordele knapperne på.

Det røde felt ved knapperne på værktøjslinjen bliver nu omringet af en grå cirkel.

Skift Stilbjælke – Under værktøjslinjen kan man nu i venstre side, modsat højre side tidligere, se ikonet   ved tegneblokken .

Når man tegner med “Pen Værktøjet” , så er der på stilbjælken en  knappenål “Absolut position på skærmen”. Trykker man på den, så forstørres/formindskes det, som man har tegnet, når man zoomer ind- eller zoomer ud-.

Knap-muligheder – Det er nu muligt at bruge et billede på knapperne. Enten standard-knapper eller et eget billede (Vælg fra fil). Find det ved at højreklikke på knappen og vælge egenskaber. Derefter vælges fanebladet “Stil”.

Knappen Gem er væk – Nu er knappen væk fra indstillingerne, når man fx højreklikker på Tegneblokken og vælger “Tegneblok…” (tidligere egenskaber). Tidligere skabte den også mere forvirring end gavn.

Flere indstillingsmuligheder

 Der er kommet mange nye forbedringer/ændringer til indstillingsmulighederne.

Fx kan man nu meget let ændre layoutet vha. knapper under instillinger. Højreklik på Tegneblokken og vælg “Egenskaber”.

Ændre mellem grader og radianer.

 

Nye funktioner

Der er kommet en masse nye funktioner til input-feltet (du slår input-feltet til under menuen vis). Hele 93 i alt. De fleste til arbejdet med statistik.

Se bl.a.

Median[ <Liste med Rå Data> ]
Boksplot[ <yOffset>, <ySkalering>, <Liste med Rå Data> ]
TrekantsCenter[ <Punkt>, <Punkt>, <Punkt>, <tal> ]
TrekantsCurve[ <Punkt>, <Punkt>, <Punkt>, <ligning> ]
VisNet[ ]
VisAkser[ ]
TælHvis[ <Betingelse>, <Liste> ]
pindediagram[ <Liste med punkter> ]

Andet

Analyseværktøjerne i regnearket – Enkeltvariabelanalyse og To variabel analyse-værktøjerne er begge blevet opdaterede.

Nye tastatur-genveje – En del nye tastatur-genveje er kommet til i den nye version.

Java – Nye JavaScript-kommandoer.

Trappediagram – Nu kan man lave trappediagrammer vha. input-feltet. Skriv fx trappediagram…, så kan du se de forskellige muligheder.

Input-felt historik – Tryk pil op på tastaturet og få vist de seneste kommandoer.

Algebra-vinduet

 Der er nu nye muligheder for at sortere objekterne i algebra-vinduet.
Tryk på  øverst i algebra-vinduet .

 

 

 

Værktøjer – Der er nu nye muligheder for at dele sine egne værktøjer, som er lavet under menuen “Værktøj”.

Del fx knapper.

 

 

 

Forbedrede værktøjer:

 Slet Objekt – Man kan stadig, når man har valgt “Slet objekt”, trykke på objekter for at slette dem. Det nye er, at man kan trække musen hen over tegneblokken og slette objekter eller dele af tegnede objekter.

 Skæringer mellem to objekter – Knappen virker nu også mellem objekter og tegnede (vha. ) objekter.

Flere forbedringer og ændringer til knapperne med vektorer.

 

Du kan finde en oversigt over alle opdateringerne på følgende link:

http://wiki.geogebra.org/en/Release_Notes_GeoGebra_4.2 .