Lav selvretttende funktionsmaskine

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDet er muligt at lave en selvrettende applet i GeoGebra, som genererer tilfældige rette linjer og lader dig indtaste funktionsforskriften for disse. Det bliver forklaret i følgende vejledning. Sådan gør du Vis akser og gitter (højreklik på tegneblokken og vælg akser/gitter). I input-feltet skriver du følgende a=TilfældigMellem[-5,5] I input-feltet skriver du igen […]

Read more...

Afgræns intervallet/definitionsmængden til en funktion via input-feltet

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDu kan via input-feltet (du slår input-feltet til under menuen vis) i GeoGebra afgrænse definitionsmængden til en funktion. Dette gøres vha. Funktion[ <Funktion>, <Start x-Værdi>, <Slut x-Værdi> ]. For fx en førstegradsfunktion Skriv i inputfeltet fx Funktion[ 0.5x+3, 0 , 5 ] Det betyder, at funktionen 0.5x+3 bliver tegnet i intervallet [0 ; 5]. GeoGebra […]

Read more...

Isoler x- eller y-koordinaten i et punkt via input-feltet

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDu kan isolere x- eller y-koordinaten i et punkt i koordinatsystemet via inputfeltet (du slår input-feltet til under menuen vis). Punktet kan være et selvstændigt punkt eller en del af fx en polygon. Hvis punktet fx hedder A, så kan man i input-feltet skrive x(A) eller y(A) Dermed fås hhv. x- og y-koordinaten til […]

Read more...

Tegn en andengradsfunktion vha. input-feltet

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailI GeoGebra kan du tegne mange forskellige funktioner. Her lærer du, hvordan du tegner en andengradsfunktion.  Sådan gør du Du skal bruge tegnet potens  ^  Det tegn finder du til højre for å på tastaturet. Hold shift nede, tryk på knappen med ^ og tryk derefter tallet. Skriv blot funktionen i […]

Read more...

Drej punkt omkring et andet punkt i koordinatsystemet

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailNår du skal dreje et punkt omkring et andet punkt i koordinatsystemet, så kan du gøre følgende: Vælg -knappen. Sæt det punkt, som skal drejes. (punkt A) Sæt derefter det punkt, som der drejes omkring. (punkt B) Vælg ‘Drej objekt omkring punkt med vinkel’–knappen. Vælg nu det punkt, som skal drejes. (punkt […]

Read more...

Fang punkt til gitter

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDu kan få GeoGebra til at lade punkter fange til gitterpunkterne, så det er lidt nemmere at konstruere figurer. Gå til instillinger. Tryk på ‘Fang punkt’. Vælg, hvad GeoGebra skal gøre. Prøv dig lidt frem mellem Automatisk, Fang til net, Lås til gitter og Fra. Prøv at lave en polygon efter […]

Read more...

Fastsæt afstand i gitteret på tegneblokken

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDet kan være en fordel at fastsætte afstanden på gitteret på tegneblokken nogle gange. Sådan gør du: Højreklik på tegneblokken. Vælg “Tegneblok”. Tryk på knappen “Indstillinger – Tegneblok”- Vælg fanebladet xAkse. Sæt flueben ved Afstand og skriv, hvor stor afstanden skal være. Fx 1. Vælg fanebladet yAkse. Sæt flueben ved Afstand […]

Read more...

Konstruktion af indskreven cirkel til trekant

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDu kan meget let konstruere den indskrevne cirkel til en trekant ved at gøre følgende: Konstruktion af tilfældig trekant: Tryk på knappen Polygon  Tryk på tegneblokken i de 3 punkter, som skal være trekantens kanter. Husk at slutte med at trykke på det punkt, som du startede i. Nu har du konstrueret […]

Read more...

Konstruktion af omskreven cirkel til trekant

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailDu kan meget let konstruere den omskrevne cirkel til en trekant ved at gøre følgende: Konstruktion af tilfældig trekant: Tryk på knappen Polygon  Tryk på tegneblokken i de 3 punkter, som skal være trekantens kanter. Husk at slutte med at trykke på det punkt, som du startede i. Nu har du konstrueret […]

Read more...

Punkter

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailI GeoGebra kan du sætte følgende punkter på tegneblokken. Det er pt. (22/9-2012) muligt at lave 6 forskellige typer punkter.  Nyt punkt  Punkt på objekt  Forbind / Frigør punkt  Midtpunkt eller centrum  Skæringer mellem to objekter  Komplekst tal   Prøv følgende: Vis gitteret (aktiveres ved at højreklikke på Tegneblokken og vælge Gitter). […]

Read more...

Gitter og akser

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0email Metode #1 Hvis du højreklikker på tegneblokken, kan du vælge/fravælge koordinatsystemet(akse) og gitteret.         Metode #2 Du kan også højreklikke på “tegneblokken” og vælge  punktet “Tegneblok”. Vælg eller fravælg akserne her.         Vælg eller fravælg gitteret her.         Metode #3 Vælg flytte–værktøjet. […]

Read more...

Tilfældige 1.-3. gradsfunktioner

Skynd dig at dele: Facebook0TwitterPinterest0StumbleUpon0emailI GeoGebra kan du lave tilfældige 1.-3. gradsfunktioner ved at sætte en knap på tegneblokken, skrive variablerne a,b,c,d,n,f (evt. via input-feltet) og tilføje følgende kode efter hinanden og uden kommentarer under fanebladet scripting, når du vælger egenskaber for knappen. Sådan gør du: Skriv følgende 5 variabler i input-feltet (Du kan kun indsætte […]

Read more...