Home 3. Kan det meste Lav selvretttende funktionsmaskine

Lav selvretttende funktionsmaskine

Lav selvretttende funktionsmaskine

Det er muligt at lave en selvrettende applet i GeoGebra, som genererer tilfældige rette linjer og lader dig indtaste funktionsforskriften for disse. Det bliver forklaret i følgende vejledning.

Sådan gør du

 1. Vis akser og gitter (højreklik på tegneblokken og vælg akser/gitter).
 2. I input-feltet skriver du følgende
  a=TilfældigMellem[-5,5]
 3. I input-feltet skriver du igen følgende
  b=TilfældigMellem[-5,5]
 4. I input-feltet skriver du følgende
  a*x+b
 5. Nu har du lavet en funktion f(x) med tilfældige a- og b-værdier.
 6. Højreklik på den rette linje for f(x) og vælg Vis navn.
 7. Indsæt en tekst på tegneblokken vha. Indsæt tekst-knappen.
 8. Skriv “Flot klaret!” i redigeringsfeltet.
  Tekst-Flot klaret
 9. Tryk OK.
 10. Tryk på Flyt-knappen.
 11. Tryk på teksten “Flot klaret!” på tegneblokken.
 12. Tryk på den lille pilPil, som er ved Tegneblokken.
 13. Dermed får du igen adgang til ekstra funktioner.
  Ekstra funktioner
 14. Ændr skiftstørrelsen til Meget stor.
 15. Nu skal du indsætte en ny funktion g(x). (Det gør du i inputfeltet. Denne funktion bliver senere skjult og styret af knappen “Indsæt tekstfelt”.) Skriv i inputfeltet:
  g(x)=0
 16. Højreklik på den rette linje for g(x) og vælg Vis navn.
 17. Indsæt tekstfelt ved at trykke på  Indsæt tekstfelt-knappen og derefter trykke på tegneblokken.
  Indsæt tekstfelt
 18. Under Caption skrives   “Skriv forskrift for f      f(x)=”.
 19. Vælg g(x)=0 under “Hægtet objekt“.
 20. Tryk på “Anvend”.
 21. Højreklik nu på teksten “Flot klaret!” på tegneblokken og vælg egenskaber.
 22. Under fanebladet “Avanceret” skal du under “Betingelse for at vise objekt” skrive f==g
  Betingelse for at vise objekt
 23. Det bliver automatisk ændret til f ≟ g
 24. Tryk på krydset Krydsfor at lukke egenskaberne.
 25. Indsæt en knap vha. Indsæt knap-knappen (i værktøjslinjen).
  Knap-ny-funktion-med script
 26. Skriv “Ny funktion” i Caption-feltet.
 27. Skriv følgende i GeoGebra-script-feltet:
  VælgAktivVisning[1]
  OpdaterKonstruktionen[]
 28. Tryk OK.
 29. Tryk på Flyt-knappen.
 30. Fjern algebravinduet (evt. under menuen Vis eller ved at trykke på krydset Kryds2ved algebravinduet)
 31. Tryk på knappen “Ny funktion” og skriv funktionsforskriften for den rette linje i tekstfeltet.

Se og hent opgaven her:

www.geogebratube.org/material/show/id/44829

Ændr farve, tykkelse m.m. for graferne

 1. Tryk på Flyt-knappen.
 2. Tryk på grafen(linjen) for f(x).
 3. Tryk på den lille pilPil, som er ved Tegneblokken.
 4. Dermed får du igen adgang til ekstra funktioner.
  Egenskaber - Linje
 5. Ændr farve til fx blå.
 6. Lav linjen stiplet.

Ændr farve, skriftstørrelse m.m. for knappen.

 1. Tryk på Flyt-knappen.
 2. Højreklik på knappen.
 3. Vælg egenskaber.
 4. Under fanebladene Tekst, Farve og Stil kan du ændre de fleste ting.
 5. Vær opmærksom på, at du under Farve skal vælge farve for hhv. baggrundsfarve og forgrundsfarve ved at trykke på:
  Baggrundsfarve og Forgrundsfarve