Home 3. Kan det meste Find rødder og toppunkt på parabel via input-feltet

Find rødder og toppunkt på parabel via input-feltet

Find rødder og toppunkt på parabel via input-feltet

Vha input-feltet (du slår input-feltet til under menuen vis) kan du meget nemt finde en parabels rødder/rod, samt toppunkt.

TEGN FUNKTION

 1. I input-feltet skriver du forskriften for funktionen. Skriv fx følgende:
  -2x² + 4x - 1
 2. Nu tegnes funktionen på tegneblokken. Den har nu navnet f(x).

FIND TOPPUNKT

 1. I inputfeltet bruger du værktøjet Ekstremum[ <Polynomium> ] for at finde toppunktet. Skriv fx følgende:
  Ekstremum[ f ]
 2. Nu har du fundet toppunktet. Her er det A(1,1).

FIND RØDDER

 1. I inputfeltet bruger du værktøjet Rod[ <Polynomium> ] for at finde eventuelle rødder/rod. Skriv fx følgende:
  Rod[ f ]
 2. Nu har du fundet rødderne (skæringspunkt med x-aksen) for funktionen f. I eksemplet her er det B(0.29 , 0) og C(1.71 , 0).
 3. Læg mærke til at rødder og toppunkt står i algebravinduet.

Video