Home 2. Er i gang Areal og omkreds af cirkel

Areal og omkreds af cirkel

Areal og omkreds af cirkel

At komme frem til arealet og omkreds af en cirkel i GeoGebra kan gøres på flere måder.

Konstruer cirklen først

 1. Konstruer først cirklen vha. fx ‘Cirkel ud fra centrum og punkt’-Cirkel ud centrum og punkt-knappen.
 2. Tryk 2 steder på tegneblokken.
 3. Dermed har du nu 1 cirkel på tegneblokken, som er lavet ud fra 2 punkter A og B.

Cirkel

 

Metode #1 – Input-feltet

Areal

 1. I input-feltet skal du starte på at skrive areal …
 2. Vælg nu funktionen Areal[ <polygon> ]
 3. Tryk cirklens navn/bogstav
  Areal[c]
 4. Tryk Enter på tastaturet.
 5. I Algebra-vinduet står der nu via variablen a, hvad arealet er.

Omkreds

 1. I input-feltet skal du starte på at skrive omkreds…
 2. Vælg nu funktionen Omkreds[ <Keglesnit> ]
 3. Tryk cirklens navn/bogstav
  Omkreds[c]
 4. Tryk Enter på tastaturet.
 5. I Algebra-vinduet står der nu via variablen b, hvad omkredsen er.

Metode #2 – Værktøjsbjælken

Areal

 1. Vælg værktøjet areal-Areal-knappen.
 2. Tryk på cirklenperiferien.
 3. Nu står cirklens areal på tegneblokken.

Omkreds

 1. Vælg værktøjet længde-Længde-knappen.
 2. Tryk på cirklenperiferien.
 3. Nu står cirklens omkreds på tegneblokken.

Afprøv

Nu kan du prøve at trække i punktet A eller punktet B. Læg mærke til, hvad der sker med cirklens areal og omkreds.

Video